Nyheter och blogg

Att arbeta med livestreaming

Att arbeta med livestreaming

En speciellt svår form av kampanjproduktion för en byrå är när installationerna behöver livestreaming. Rackfish har arbetat med alla sorters livestreaming-scenarier – från avlägsna surfparadis med bristfällig internetanslutning i Mexico till Potter’s Field utanför Londons borgmästare. I denna artikel ska vi försöka belysa hur vi har löst leveransen av live-strömmen tillsammans med de kreativa från de involverade byråerna, utvecklare från produktionsbolag och till sist vår egen expertis inom streaming.

Projekt som involverar livestreaming blir allt mer populära beroende på några anledningar.

Först och främst – synligheten. Att ha live video i en kampanj gör sidan (oftast) mer intressant än en “statisk” dito. Live-strömmade kampanjer kan också användas för speciella evenemang under kampanjtiden, såsom att bjuda in kändisar och liknande.

Tekniken har dessutom utvecklats så till den grad att man på ett enklare sätt kan leverera video till en stor mängd människor, även från avlägsna områden. Kameror som kan skötas på avstånd och som är väder- och vandalsäkra såväl som internetanslutningar som är enklare att få till tack vare 4G/LTE, satellitlänkar och leasade korttidsanslutningar.

När man skapar en kampanj som involverar nätverkskameror som ska leverera live video, finns det en hel del att tänka på.

Den viktigaste faktorn här är planering. Allt som oftast har man lite tid och resurser för att lösa problem när man väl sänder. Nästan alla aspekter av produktionen / kampanjen måste tänkas igenom – antalet förväntade besökare, bredbandstillgång och hastighet, typ av kameror som ska användas och till och med vädret (om man använder kamerorna utomhus). Detta gäller speciellt för korttidskampaner (några timmar – några dagat). Projekt som sträcker sig över månader eller år är mycket mer flexibla på det sättet.  Oavsett det, är planering ett måste innan projektet dar igång: det är för sent att göra större ändringar när besökare kommer då sajten visas live.

Arbetsgruppen

Första steget är att sätta samman en arbetsgrupp som består av de människor som kommer att vara involverade i projektet. Det rör sig om människorna på byrån som star för utvecklingsarbetet, det kreativa teamet, producenter och kampanjhostings-leverantören som star för kameror, nätverk, streaming-tjänster såväl som för servrarna där kampanjen hostas.

Vem är ansvarig för vad? Det är förmodligen den viktigaste frågan i projektet. Alla i arbetsgruppen måste vara klart medvetna om sina ansvarsområden. När projektet väl är igång, finns lite tid för att peka finer eller förskjuta ansvaret till andra i gruppen. Om alla i gruppen har klara ansvarsområden, kommer det mesta efter det att fungera bra.

Arbetsgruppen behöver diskutera ett flertal saker innan man ens kommer fram till huruvida projektet är möjligt eller inte. I detta fall är det byråns ansvar att dela med sig så mycket som möjligt av existerande information och planer. Detta är viktigt då det oftast är kampanjhosting-leverantören som har mest erfarenhet av liknande projekt, och ju mer information man har – desto lättare är det att planera. Alla små detaljer är viktiga när man planerar ett projekt, det kan röra sig om vilken enkoderingsstandard man ska använda sig av, eller placering av kameror för att undvika direkt solljus in i kameran.

Scheman och fördröjningar

När arbetsgruppen fördelat alla ansvarsområden och gått igenom prokejtet, måste man sätta upp ett arbets- och tidsschema. Det kan, till en början, röra sig om en ganska grov tidsestimering, men allt eftersom man närmar sig projektstarten kan man trimma den. Återigen är det oerhört viktigt att alla aspekter av tidsschemat följs. Vilken som helst fördröjning inom valfritt ansvarsområde kan (och enligt vår erfarenhet) störa alla andra ansvarsområden. De skapar stress, friktion inom arbetsgruppen och tappat fokus. Fördröjningar förekommer dock alltid i alla projekt, men i ett trimmat arbetsflöde är det viktigt att inte en fördröjning gör att allt arbete på projektet måste avstanna.

Ett exempel är om en person i arbetsgruppen som är ansvarig för nätverket – som ju är viktigt för kameror, enkodering och annat, får problem – kan resten av projektet stanna av. Det är viktigt att ha backup-planer, vad gör vi om detta händer? Om nätverksproblemet kan delegeras till någon annan i gruppen samtidigt som att resten av arbetsgruppen jobbar vidare med sina uppgifter, kan fördröjningen bli minimal till slut. Om inte, skapas en snöbollseffekt – problemen kommer att öka exponentiellt.

Summering

Om planeringen gjorts i god tid och man har alternativa planer, finns inget som säger att ett projekt inte blir lyckat. I vår erfarenhet finns inga projekt som fungerar 100% enligt plan, men med lite framförsikt kan man hantera de flesta problemen utan att påverka slutresultatet.

Att tänka på

Om man antar att de flesta kameraprojekt görs utomhus finns några saker man bör tänka på. Detta är inte en komplett lista, men täcker de flesta scenarier. Ansvarsområden är som följer:
(B) Byrå, (K) Kampanjhosting-leverantör, (A) Arbetsgruppen

 • Bredband. Hur och vem ansvarar för bredbandet som ska användas i projektet? Även för korta kampanjer kan bredbandsanslutningar ta veckor att ordna. (B) och/eller (K)
 • Plats: Genom att förmedla bilder på området där kampanjen ska köras, kartor, layouter och annan information, kan man undvika överraskningar längre fram. För bästa videokvalitet, är kamerapositioneringen högsta prioritet (se nedan). (B)
 • Fysisk installation. Installationen av utrustningen måste göras innan bredbandsanslutningen installeras. Här finns ett behov av tre saker: En apparatlåda/-rum där all utrustning (utom kameror) kan installeras. Om lådan är väder- och vandalsäkrad är det än bättre. Vi rekommenderar en UPS, då dessa är tunga att transportera rekommenderar vi de inhandlas på plats om möjligt. För att kunna driva några kameror och nätverksutrustningen under några timmar bör det röra sig om en UPS på 550VA eller mer. Det tredje som behövs är avståndsmätningar från lådan till kamerorna. Nätverkskameror fungerar inte med nätverkskablar längre än 100m, så om avståndet är större, måste man installera en switch halvvägs. (B) och (K)
 • Väder. Man tycker att väder inte borde spela någon roll, då kamerorna är vädersäkrade. Men väderleken kan spela en väldigt stor roll i ett kameraprojekt. Det är enorma skillnader i ljus och kontrast i samma bild när det är mulet gentemot när det är soligt. Att fixa kamerabilden kan och bör göras på avstånd, där man ändrar inställningarna genom att titta på bilden så som en besökare kommer att se den, det vill säga genom hela produktionsflödet. Bildkvaliteten är extremt viktig och än viktigare om man sänder 24/7, då bilden förändras mycket mellan dag och natt. (C)
 • Soluppgång /-nedgång. Solens läge under dagen är viktig för projekt utomhus. Att få direkt solljus in i kameran kan i värsta fall rendera i en helt vit bild. Det är därför viktigt att försöka hitta kamerapositioner som förhindrar det. Detsamma gäller för gatubelysning och andra strålkastare om man förväntas sända på natten också. (A)
 • Kontrollera hastighet. När man väl fått till bredbandsanslutningen är det viktigt att testa hastigheterna till servrarna som ska enkodera. Det ger oss möjlighet att bestämma hur hårt bilden ska komprimeras innan den skickas vidare för att ge bästa förhållande bildkvalitet / uppdateringsfrekvens. Om möjligt ska man kunna testa detta innan kamerorna är installerade. Vi rekommenderar 5mbps per kamera för optimal videokvalitet, men det går att arbeta med betydligt mindre. (B) och (K)
 • Vädersäkra all utrustning. Väderomställningar är vanliga var man än är, och för att vara säker på att undvika problem bör all utrustning som kommer att exponeras utomhus vara vädersäkrat – köld-, värme-, vattensäkrat. En del kameror har värmeelement som förhindrar imbildning och kondensation. (K)
 • Ta med så mycket utrustning som möjlig som är färdig att installera. Det är inte särskilt kul att försöka göra nätverkskablar mitt i natten i minusgrader. Det är givetvis omöjligt att alltid komma med en färdig lösning, improvisation är rätt vanligt.  (K)
 • Leta rätt på butiker i närheten som kan hjälpa till med utrustning om något trasslar. Det kan röra sig om datorbutiker, järnaffärer och liknande. Ofta kan det vara något så enkelt som eltejp eller gaffa som behövs, men ibland kan det röra sig om CAT5-kablar eller kontakter. (A)
 • Kopiera alla konfigurationsfiler från kamerorna, detta ifall man måste byta ut någon. (K)
 • Redundans: ”Förhindra katastrofer genom att förvänta dig katastrofer”. För korttidsprojekt är det viktigt att ta med så mycket redundant utrustning som möjligt (extra kameror, nätverksswitchar). Om dessa kan förkonfigureras så att de snabbt går att byta ut är det ännu bättre.  (K)
 • Filma backup-video. Ett bra sätt att undvika en total katastrof om något går väldigt snett, är att filma och spara video under olika delar av dagen/natten. Att kunna spela upp det direkt från servern om man blir av med strömmen mer än den tid som UPS:en fungerar kan rädda ett helt projekt. (K)
 • Planera vilka sorters videosekvenser som behövs förutom live-strömmen. Kamerorna kan konfigureras för att göra timelapse-filmer, man kan även spela in video (i bättre kvalitet) direkt på kamerorna, osv.

Mer information

rackfish-creature-pacifico-16

Rackfish har arbetat mycket med kameror från Axis. Kvaliteten och funktionssäkerheten på Axis-kameror är vida överlägsen andra kameramärken vi arbetat med. För mer information om deras produkter, besök Axis Website.

Vår favoritserver för streaming är Wowza Streaming Server, som är flexibel, utbyggbar och pålitlig.

För att kontrollera lokala bredbandshastigheter i området där projektet ska köras, kan man gå till www.dslreports.com. Där finns en stor databas med tusentals områden och genomsnittliga hastigheter. Detta ger en generell ide om hastigheterna, även om man måste väga in många andra faktorer som fördröjningar, osv.

Om man vill se hur solen rör sig när som helst, var som helst, är www.suncalc.net ett utomordentligt verktyg som visar på en google-karta solens rörelser just den dagen.

När bredbandsanslutningen är installerad, kan det vara vettigt att testa hastigheten. Återigen har www.dslreports.com flera olika testverktyg, en annan är www.speedtest.net och en tredje är www.bredbandskollen.se. Testar man mot dessa tre servrar får man en ganska rättvisande bild om hastigheten.

Kundexempel

Några relevanta fall där vi arbetat med nätverkskameror och lives streaming är till exempel:
Mexico via Pacifico, med Creature och Unit9
The Public Toilet med Lean Mean Fighting Machine
Pacifico Rooster Alarm Clock – med Perfect Fools och Creature
Storklon – med Coda Collective
FIFA12 – med AKQA

Rackfish Hosting - Axis Cameras - Client Domestos