Nyheter och blogg

Bättre videodistribution med två nya CDN

Bättre videodistribution med två nya CDN

Nu introducerar vi förbättrade möjligheter att anpassa CDN för din videodistribution efter de krav som ställs i din verksamhet.

Rackfish är en unik videoleverantör i det att vi också är en internetoperatör, vilket innebär att vi har full kontroll på alla aspekter i leveransen. Med egna servrar, lagring, kodning av filmer i Sverige samt full kontroll på internetanslutningarna kan vi både garantera kvaliteten och var din data lagras. Vi har dock inte egna servrar utspridda över hela världen som klarar obegränsad kapacitet – därför använder vi precis som alla andra kvalitetsleverantörer ett CDN för att hantera distributionen. CDN står för ”Content Distribution Network” ibland även kallat för ”Content Delivery Network”.

CDN är alltså ett nätverk av servrar som hjälps åt för att snabbt och med hög säkerhet skicka data till användarna. Dessa servrar är sammankopplade i ett stort globalt nätverk som är specialiserat på att leverera innehåll, därav namnet Content Distribution Network. Huvudanledningen till varför vi rekommenderar att CDN används är för att distribuera data från en fysik server som geografiskt är så nära användaren som möjligt.

För att vi på Rackfish ska fortsätta leverera bästa möjliga kvalitet till våra kunder lanserar vi nu två nya CDN för videodistribution, som passar två olika kundgrupper. Ett CDN som är optimerat för global distribution genom ett amerikanskt underbiträde, och ett CDN för dig med största andel tittare i Europa. De nya CDN:erna är noga testade lösningar baserade på vår långa erfarenhet av olika lösningar för mediadistribution. Inget av valen utestänger några tittare, utan valen handlar mest om juridik och prestanda. Många av våra kunder har nästan alla tittare i Sverige och tycker det är problematiskt med Amerikanska underbiträden.

Amerikanskt CDN, världsdistribution med Fastly – det globala alternativet

Den idealiska lösningen för dig som behöver bästa möjliga distribution även utanför Europa och kan acceptera ett amerikanskt underbiträde.

För den som har tittare utanför EU lanserar vi nu ett av marknadens allra bästa alternativ för videodistribution, med noder spridda över hela världen, i samarbete med Fastly. Hos Fastly har vi extremt hög kapacitet och klarar stora anstormningar. Vi kan även anpassa lösningar för specialfall – vi har exempelvis redan kört ett större event där vi hanterade distributionen i Indonesien och Indien för tusentals tittare.

Fastly CDN
Fastlys nät 2021-03-21. Förutom en väldigt hög kapacitet är spridningen av noder på viktiga växande marknader i Asien, Latinamerika och Afrika viktiga argument för våra kunder.

Från den första juni är detta, Världsdistribution med Fastly, vår föredragna lösning för den som vill ha bästa kapacitet för videodistribution till tittare runt om i världen. Med denna lösning är man i sällskap med globala aktörer såsom The New York Times och Spotify som också använder Fastly.

Svenskt CDN med GDPR anpassad distribution – det säkra alternativet

Den idealiska lösningen för dig med tittare primärt i Norden och Europa. Material distribueras i ett av de bästa distributionsnäten för video och innehåll i Norden.

Allt fler kunder vänder sig till Rackfish och Streamio på grund av problem med juridiken kring nuvarande leverantörer. Schrems II, GDPR och och Cloud-Act är vanliga frågetecken. För att erbjuda en lösning på många av problemen har vi på Rackfish arbetat hårt för att nu kunna erbjuda ett helsvenskt alternativ. Tillsammans med det ledande nordiska CDN:et från GlobalConnect så erbjuder vi nu dig som kund att distribuera video i hela Norden, via samma infrastruktur som hanterar några av de största online tv-tjänsterna. Självklart fungerar detta även för tittare utanför Norden. Har man många tittare eller kör livestreaming med många tittare utanför Europa – kontakta oss för rådgivning!

Med Rackfish Live eller Streamio och vår GDPR-distribution, via vårt Svenska CDN, har du bland de bästa förutsättningarna för säker lagring av dina personuppgifter.

Rackfish erbjuder en säker lösning för dina personuppgifter

Med Rackfish har du kontroll över dina personuppgifter, till skillnad från många andra tjänster där man köper servrar och molntjänster från utländska aktörer. Med oss på Rackfish, och med GlobalConnect AB som underbiträde, så är hela problematiken med Cloud-Act undanröjd. Vi är en helsvensk leverantör, med egna svenska servrar, svenska lagringstjänster och svenska nätverkstjänster.

Vem passar det för?

Sjävklart fungerar innehållet även med denna tjänst att spela över hela världen. Tittare utanför Norden kommer kunna se filmer utmärkt, men det är inte den bästa lösningen för exempelvis live-sändningar med stor publik utanför Europa. Lösningen, Svenskt CDN med GDPR anpassad distribution, passar extra bra för kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer som har sin publik koncentrerad i Norden och som är angelägna att efterfölja kraven i GDPR lagstiftningen.

Skillnader mellan våra nya CDN

Alla CDN som Rackfish erbjuder är kvalitativa och ger er säker distribution av innehåll. Största märkbara skillnaden är när du får stor trafikanstormning, skulle den trafiken komma ifrån Sydamerika och du har det Svenska CDN:et så kommer tittarna uppleva längre laddningstider men det kommer fortfarande att fungera. Skulle du ha det amerikanska CDN:et upplever dina tittare utanför EU inga sådana problem.

Vilket CDN som passar dig beror mest på dina tittares geografiska position och dina behov. Är du osäker kan du alltid kontakta oss här.

CDN Content Distribution Network