Ultralåg latens med RTMP distribution

Rackfish fortsätter distributera Real-Time Messaging Protocol för kunder.

RTMP distribution 2022 och framåt

Möjligheterna att hantera RTMP krymper i takt med att Flash försvinner från webbläsare och andra slutanvändare. Men i professionella sammanhang används RTMP ännu i stor utsträckning. För de kunder som har system som bygger på RTMP behövs robust infrastruktur för distribution. Vi på Rackfish kan hjälpa till.

 

Rackfish tillhandahåller robusta alternativ för distribution av RTMP-strömmar 
på ny plattform för redundant distribution.

RTMP

Varför Rackfish RTMP?

Rackfish RTMP distribution bygger på en redundant infrastruktur där inget lämnats åt slumpen. 

RTMP ingestion / videoinmatning

Den enklaste lösningen är att minst en, gärna två för redundans, RTMP-strömmar skickas till våra ingest-servrar. Vi har möjlighet att ta emot över internet och kan för den som vill ha extra kontroll styra inmatningen via olika leverantörer för ökad säkerhet. Vi kan även ta emot dedikerade anslutningar för in- eller utmatning av redan enkoderad RTMP eller video som skall enkoderas.

Behandling av videoströmmar

Vi arbetar med flera olika mediaservrar, bland andra Wowza och Flussonic för att hantera signalerna. Detta ger stora möjligheter till anpassning och speciallösningar. Vi har även lösningar för hårdvaruenkodering där vi kan ta emot och lämna av exempelvis SDI.

RTMP Distribution

I grundtjänsten erbjuder vi distribution från vårt RTMP kluster med anslutning till vårt backbone som sänder till destinationerna. Tack vare vår helautomatiska intelligent routing-plattform från Noction så övervakas och optimeras trafiken hela vägen fram (exempelvis till ett mottagande företag).

Målgruppsanpassning

För speciella marknader eller stora volymer mot specifika geografiska områden finns möjligheten att sätta upp lokala points-of-precense med hög kapacitet och bästa tillförlitlighet. Vi kan ta emot ett stort antal format och anpassa i hårdvara eller mjukvara till RTMP. Vi har redundant utrustning för att hantera SDI och fiberanslutningar.

Live streaming

Vad är RTMP?

RTMP står för Real-Time Messaging Protocol och är ett protokoll som framförallt används för att distribuera video (men även ljud och data), ursprungligen i Macromedia / Adobe Flash. RTMP är stabilt, snabbt och kan leverera video med låg fördröjning (även kallat låg-latens, low-latency) där fördröjning under en sekund är möjligt. Sådan låg fördröjning, eller latens, skall jämföras med exempelvis det modernare HLS där fördröjningen oftast mäts i tiotals sekunder och uppåt en minut. Därav är det fortfarande intressant att använda sig av Real-Time Messaging Protocol för distribution av dieo.

server-managed

Vilka kan använda RTMP?

RTMP är en öppen specifikation som inte kräver Flash. Stabilitet och låg latens gör att den kommit att användas i hög utsträckning för att leverera video till nätet (ingest) och distribuera mellan utrustning.
De flesta streaming-förberedda kameror, programvaror och liknande kan leverera RTMP. Videotjänster från Rackfish som stöjder RTMP inkluderar:

Rackfish Live, vår anpassningsbara streaming tjänst för dig som har speciella krav och behov.

Streamio, vår online video platform där en livesändningskanal ingår per konto.

Rackfish RTMP-distribution, kontakta oss, beskriv ditt projekt och utmaningar så hjälper vi er med rätt lösning!

Streaming

Streaming till slutanvändare?

Stödet för RTMP i webbläsare försvinner snabbt i takt med att Flash, som krävs för att webbläsaren skall kunna hämta video, förlorar stöd. I de fall det finns stöd så krävs ofta aktiva åtgärder (ladda ner plugin, starta plugin) för att det skall fungera så denna typ av användning är inte längre att rekommendera.
Vi på Rackfish kan hjälpa dig så att din livesändning når fram till slutanvändare, snabbt och säkert.

Kom igång med RTMP-streamad distribution

Kontakta oss

Skicka dina uppgifter, boka ett möte eller slå en signal.

Beskriv ditt projekt

Hur distribuerar ni idag? Vad är era behov gällande antal mottagare, volym, geografi. Vad har ni för utmaningar?

Förslag från Rackfish

Vi tar fram ett förslag på lösning med prisbild för vidare diskussion eller test!