Webb och video till en världspublik? CDN är lösningen!

Våra kunder finns utspridda över hela världen och deras kunder finns i sin tur på ännu fler platser. Det är tack vare CDN som Rackfish i ”lilla Sverige” kan leverera tunga kampanjer och ge slutanvändaren en bra upplevelse.

CDN för webbacceleration

Webbsidor. Din webbserver går långsamt under ”peak-hours”, eller är inte snabba nog för kunder på någon särskild marknad…

LÄS MER OM CDN FÖR WEBB ACCELERATION Rackfish

För företag med kunder utanför Europa är ett CDN en enkel, prisvärd och en viktig uppgradering för webbsidor.

Vi har satt upp lösningar på servrar i Sverige för målgrupper i Korea, Sydafrika, Brasilien och USA.

Hemligheten? – CDN.

Johan Olde - CDN-förespråkare och VD på Rackfish

CDN för video

Live-video. Vi kan hjälpa dig med live-streamad video. Förutom ”vanliga” liveströmmade event så är vi specialiserade på interaktiva strömmar med mycket låg fördröjning och anpassningar till mottagaren. Kanske är målgruppen mobilanvändare i Australien eller Kina? Vi har kunskap och erfarenhet för att lösa dina behov!

LÄS MER OM CDN FÖR VIDEO OCH ANDRA VIDEOTJÄNSTER Rackfish