Nyheter och blogg

Hur vi förbättrat paketförluster och latens mot din målgrupp

Hur vi förbättrat paketförluster och latens mot din målgrupp

Rackfish strävar efter kvalité i alla led. Ett sätt vi ökar kvalitén på leverans av din digitala närvaro är via ett verktyg som aktivt söker efter destinationer dit vi har problem, och förbättrar dessa om möjligt.

Med tre Internetleverantörer (Transit) och ”peering” över STHIX så har vi möjlighet att välja bästa vägen. Som du kan se här nedan har vi redan från start rätt lite destinationer med hög latens eller paketförlust. Där det finns problem så lyckas vi rätt bra att förbättra upplevelsen för din målgrupp. Förbättringarna nedan är första kvartalet 2019.

Förbättring av latens
Förbättring av paketförlust