Hur vi förbättrat paketförluster och latens mot din målgrupp

Rackfish strävar efter kvalité i alla led. Ett sätt vi ökar kvalitén på leverans av din digitala närvaro är via ett verktyg som aktivt söker efter destinationer dit vi har problem, och förbättrar dessa om möjligt. Med tre Internetleverantörer (Transit) och ”peering” över STHIX så har vi möjlighet att välja bästa vägen. Som du kan […]

Snabbare och större lagring

Vi bygger nu ut ett av våra lagringssystem rejält. Platsbehovet är enormt och inte minst den video som dagligen laddas upp till vår Online Video Platform Streamio ökar kraven på snabb, effektiv och lättutbyggd lagring. Vi fortsätter använda CEPH tekniken i botten, men kompletterar nu med betydligt mer utrymme som dessutom använder snabba NVME-diskar, som […]

Ultra låg latens – streaming mindre än en sekunds fördröjning

live-streaming 4G mobilt låg latens

På Rackfish har vi länge arbetat med låg latens streaming. Våra interaktiva projekt har ofta krävt att besökaren ska få en blixtsnabb återkoppling och då fungerar inte vanlig streaming som ofta kan ha en fördröjning på 5-45 sekunder utan responsen måste vara direkt. Därför har vi tagit fram lösningar för låg latens streaming med cirka […]

Google: Bättre prestanda och sökresultat med Rackfish

Dagens Analys har publicerat en artikel om prestandans inverkan på sökresultaten hos Google, och detta är en ofta förbisedd resurs som vi hjälper kunder med. Artikeln ”Så här snabbt måste din sida ladda för att ranka högre på Google” nämner att sidor som finns på förstadian laddar i snitt på 1.19 sekunder och tiden till […]

Billig hosting till hög kostnad – Upptid och nertid

hosting som fungerar bra

Kostnadsmedvetenhet är något som vi håller högt på Rackfish, det är själva grundpelaren i vår verksamhet som gör att vi kan erbjuda våra kunder högre kvalitet till ett fortfarande mycket konkurrenskraftigt pris. I vår bok betyder det dock att vi håller igen onödiga kostnader, dessa är inte produktiva, när vi köper utrustning skaffar vi ofta […]

Rackfish CDN – täckning 2019

cdn pop location

Vi arbetar hela tiden med att optimera täckningen på vårt CDN – nya noder läggs till och områden som inte fungerar väl tas bort. Kontakta vår säljavdelning på 08-42501818 om du vill kontrollera aktuell status eller få hjälp med en anpassad lösning. Aktuell täckning 2019-02-18 – notera att alla noder inte är aktiva i alla […]