Nyheter och blogg

IT-chefens dag

IT-chefens dag

Idag är det IT-chefens dag där vi uppmärksammar företagens ofta osynliga stöttepelare som verkligen är värd all uppskattning de kan få.

IT-chefens dag kom till 2004 i syfte att lyfta fram en yrkeskår som hamnat i bakgrunden. Sedan dess har mycket hänt och IT-chefer har fått ökat inflytande i många företag i takt med att digitaliseringen och IT blivit viktigare frågor. Idag med stor GDPR-problematik i många amerikanska molntjänster har IT-cheferna en otroligt viktig roll för många företag där ett felaktigt beslut kan leda till förlorat förtroendekapital och stora vitesbelopp.

Tacka din IT-chef idag för att de skyddar din organisation med hjälp av smarta val, exempelvis GDPR-säker hosting från Rackfish.

It-Chefens dag