|

Att arbeta med livestreaming

En speciellt svår form av kampanjproduktion för en byrå är när installationerna behöver livestreaming. Rackfish har arbetat med alla sorters livestreaming-scenarier – från avlägsna surfparadis med bristfällig internetanslutning i Mexico till Potter’s Field utanför Londons borgmästare. I denna artikel ska vi försöka belysa hur vi har löst leveransen av live-strömmen tillsammans med de kreativa från de involverade byråerna, utvecklare från produktionsbolag och till sist vår egen expertis inom streaming.

Projekt som involverar livestreaming blir allt mer populära beroende på några anledningar.

Först och främst – synligheten. Att ha live video i en kampanj gör sidan (oftast) mer intressant än en “statisk” dito. Live-strömmade kampanjer kan också användas för speciella evenemang under kampanjtiden, såsom att bjuda in kändisar och liknande.

Tekniken har dessutom utvecklats så till den grad att man på ett enklare sätt kan leverera video till en stor mängd människor, även från avlägsna områden. Kameror som kan skötas på avstånd och som är väder- och vandalsäkra såväl som internetanslutningar som är enklare att få till tack vare 4G/LTE, satellitlänkar och leasade korttidsanslutningar.

När man skapar en kampanj som involverar nätverkskameror som ska leverera live video, finns det en hel del att tänka på.

Den viktigaste faktorn här är planering. Allt som oftast har man lite tid och resurser för att lösa problem när man väl sänder. Nästan alla aspekter av produktionen / kampanjen måste tänkas igenom – antalet förväntade besökare, bredbandstillgång och hastighet, typ av kameror som ska användas och till och med vädret (om man använder kamerorna utomhus). Detta gäller speciellt för korttidskampaner (några timmar – några dagat). Projekt som sträcker sig över månader eller år är mycket mer flexibla på det sättet.  Oavsett det, är planering ett måste innan projektet dar igång: det är för sent att göra större ändringar när besökare kommer då sajten visas live.

Arbetsgruppen

Första steget är att sätta samman en arbetsgrupp som består av de människor som kommer att vara involverade i projektet. Det rör sig om människorna på byrån som star för utvecklingsarbetet, det kreativa teamet, producenter och kampanjhostings-leverantören som star för kameror, nätverk, streaming-tjänster såväl som för servrarna där kampanjen hostas.

Vem är ansvarig för vad? Det är förmodligen den viktigaste frågan i projektet. Alla i arbetsgruppen måste vara klart medvetna om sina ansvarsområden. När projektet väl är igång, finns lite tid för att peka finer eller förskjuta ansvaret till andra i gruppen. Om alla i gruppen har klara ansvarsområden, kommer det mesta efter det att fungera bra.

Arbetsgruppen behöver diskutera ett flertal saker innan man ens kommer fram till huruvida projektet är möjligt eller inte. I detta fall är det byråns ansvar att dela med sig så mycket som möjligt av existerande information och planer. Detta är viktigt då det oftast är kampanjhosting-leverantören som har mest erfarenhet av liknande projekt, och ju mer information man har – desto lättare är det att planera. Alla små detaljer är viktiga när man planerar ett projekt, det kan röra sig om vilken enkoderingsstandard man ska använda sig av, eller placering av kameror för att undvika direkt solljus in i kameran.

Scheman och fördröjningar

När arbetsgruppen fördelat alla ansvarsområden och gått igenom prokejtet, måste man sätta upp ett arbets- och tidsschema. Det kan, till en början, röra sig om en ganska grov tidsestimering, men allt eftersom man närmar sig projektstarten kan man trimma den. Återigen är det oerhört viktigt att alla aspekter av tidsschemat följs. Vilken som helst fördröjning inom valfritt ansvarsområde kan (och enligt vår erfarenhet) störa alla andra ansvarsområden. De skapar stress, friktion inom arbetsgruppen och tappat fokus. Fördröjningar förekommer dock alltid i alla projekt, men i ett trimmat arbetsflöde är det viktigt att inte en fördröjning gör att allt arbete på projektet måste avstanna.

Ett exempel är om en person i arbetsgruppen som är ansvarig för nätverket – som ju är viktigt för kameror, enkodering och annat, får problem – kan resten av projektet stanna av. Det är viktigt att ha backup-planer, vad gör vi om detta händer? Om nätverksproblemet kan delegeras till någon annan i gruppen samtidigt som att resten av arbetsgruppen jobbar vidare med sina uppgifter, kan fördröjningen bli minimal till slut. Om inte, skapas en snöbollseffekt – problemen kommer att öka exponentiellt.

Summering

Om planeringen gjorts i god tid och man har alternativa planer, finns inget som säger att ett projekt inte blir lyckat. I vår erfarenhet finns inga projekt som fungerar 100% enligt plan, men med lite framförsikt kan man hantera de flesta problemen utan att påverka slutresultatet.

Att tänka på

Om man antar att de flesta kameraprojekt görs utomhus finns några saker man bör tänka på. Detta är inte en komplett lista, men täcker de flesta scenarier. Ansvarsområden är som följer:
(B) Byrå, (K) Kampanjhosting-leverantör, (A) Arbetsgruppen

Mer information

rackfish-creature-pacifico-16

Rackfish har arbetat mycket med kameror från Axis. Kvaliteten och funktionssäkerheten på Axis-kameror är vida överlägsen andra kameramärken vi arbetat med. För mer information om deras produkter, besök Axis Website.

Vår favoritserver för streaming är Wowza Streaming Server, som är flexibel, utbyggbar och pålitlig.

För att kontrollera lokala bredbandshastigheter i området där projektet ska köras, kan man gå till www.dslreports.com. Där finns en stor databas med tusentals områden och genomsnittliga hastigheter. Detta ger en generell ide om hastigheterna, även om man måste väga in många andra faktorer som fördröjningar, osv.

Om man vill se hur solen rör sig när som helst, var som helst, är www.suncalc.net ett utomordentligt verktyg som visar på en google-karta solens rörelser just den dagen.

När bredbandsanslutningen är installerad, kan det vara vettigt att testa hastigheten. Återigen har www.dslreports.com flera olika testverktyg, en annan är www.speedtest.net och en tredje är www.bredbandskollen.se. Testar man mot dessa tre servrar får man en ganska rättvisande bild om hastigheten.

Kundexempel

Några relevanta fall där vi arbetat med nätverkskameror och lives streaming är till exempel:
Mexico via Pacifico, med Creature och Unit9
The Public Toilet med Lean Mean Fighting Machine
Pacifico Rooster Alarm Clock – med Perfect Fools och Creature
Storklon – med Coda Collective
FIFA12 – med AKQA

 

Peo Lekare

Peo Lekare

Senaste blogginläggen

Kreditkort -American-Express-MasterCard-Visa
Om tjänster
2018-08-16

Nu tar vi kreditkort!

Från och med idag har vi möjlighet att ta emot kreditkortsbetalning för nästan alla fakturor.  Vi stödjer Visa, Mastercard och America...
kulturnatten aws molnserver till rackfish
Om kunder
2018-01-24

Kulturnatten flyttar hem från AWS på Irland

Uppsala kommun arrangerar varje år “KulturNatten Uppsala" som är Sveriges största kulturnatt, sett till antalet programpunkter. Ur drif...
Rackfish Huvudsponsor Breakit Podcast
Om kunder
2017-10-26

Rackfish-sponsrade Breakit tar klivet in i värmen

Nyhetssiten Breakit, som på kort tid blivit centrum för nyheter in tech-, digitalt och startups i Sverige, har flyttat sin webbplats till ...