Nyheter och blogg

Rackfish CDN – täckning 2019

Rackfish CDN – täckning 2019

Vi arbetar hela tiden med att optimera täckningen på vårt CDN – nya noder läggs till och områden som inte fungerar väl tas bort. Kontakta vår säljavdelning på 08-42501818 om du vill kontrollera aktuell status eller få hjälp med en anpassad lösning.

Aktuell täckning 2019-02-18 – notera att alla noder inte är aktiva i alla paketeringar. Kontrollera alltid med oss om ni har specifika behov!

Läs mer om CDN:

CDN för webb och video

Varför ska jag använda CDN? Och vad är det, egentligen?

Rackfish CDN Sverige

Vårt Svenska CDN är en specialdistribution. Vi tänkte så här: Om du är ett svenskt företag som verkar i Sverige, inte vill du betala för dyra noder i andra länder? Sagt och gjort, vi paketerade ett svensk CDN som ger alla fördelar för dig som verkar här i Sverige.

Om du tycker detta passar bättre för din budget än övriga så går det utmärkt att använda detta mot hela världen. Tänk så här – i dag har du en webbserver som levererar din sida för alla besökare – med ett CDN så har du flera servrar som hjälps åt. Ett stort steg framåt!

Stockholm 1, Stockholm 2, Malmö, Göteborg

Rackfish CDN Europa / EU / EES

I Europa har vi satsat på väldigt bra täckning. Här fungerar nätet som regel bra och har hög kapacitet till låga priser. Vi har riktat in oss på extra bra täckning i de områden som ofta förbises.

För dig som vill tänka till runt GDPR och inte lagra information på servrar utanför EU/EES så har vi i denna distribution begränsat oss till det området, även om Europa i sig är större än så.

Stockholm 1, Stockholm 2, Malmö, Göteborg, Karlskrona, Helsingborg, Kungälv.

Bryssel, Dublin, Berlin, Aten 1, Aten 2, Lissabon, Madrid, Paris, London 1, London 2, London 3, Amsterdam 1, Amsterdam 2, Bucharest, Antwerpen, Frankfurt, Milano 1, Milano 2, Paris, Wien, Amstelveen.

Rackfish CDN EU/EES/US

Här är det välförsett. USA och Kanada har bra nät, många knutpunkter och ett generellt välfungerande Internet med låga priser. Två länder med en matta av noder som vi självklart kan komplettera upp och anpassa om du har specifika behov!

Stockholm 1, Stockholm 2, Malmö, Göteborg, Karlskrona, Helsingborg, Kungälv.

Bryssel, Dublin, Berlin, Aten 1, Aten 2, Lissabon, Madrid, Paris, London 1, London 2, London 3, Amsterdam 1, Amsterdam 2, Bucharest, Antwerpen, Frankfurt, Milano 1, Milano 2, Paris, Wien, Amstelveen.

Salt Lake City, Seattle 1, Seattle 2, Arlington, San Jose, Chicago, Provo, Santa Clara, Newark, Dallas 1, Dallas 2, Ashburn, Houston, Miami, Atlanta 1, Atlanta 2, Washington DC, Sacramento, New York

Montreal, Toronto

Rackfish CDN EU/EES/US/ASIA

Asien är generellt sätt lite dyrare för CDN-tjänster, samtidigt som det är extremt viktiga marknader för våra kunder. Kina är problematiskt, men vi har slagit en ring runt landet så att det alltid skall finnas bra vägar in. Vi har också bra täckning över de inre delarna av Ryssland och sydost-asien / mellanöstern.

Här har vi också kompletterat med Europeiska noder i länder utanför EU/EES

Stockholm 1, Stockholm 2, Malmö, Göteborg, Karlskrona, Helsingborg, Kungälv.

Bryssel, Dublin, Berlin, Aten 1, Aten 2, Lissabon, Madrid, Paris, London 1, London 2, London 3, Amsterdam 1, Amsterdam 2, Bucharest, Antwerpen, Frankfurt, Milano 1, Milano 2, Paris, Wien, Amstelveen.

Salt Lake City, Seattle 1, Seattle 2, Arlington, San Jose, Chicago, Provo, Santa Clara, Newark, Dallas 1, Dallas 2, Ashburn, Houston, Miami, Atlanta 1, Atlanta 2, Washington DC, Sacramento, New York

Montreal, Toronto

Kiev, Odessa, Kharkov, Lvov, Moskva, Istanbul

Dubai, Singapore 1, Singapore 2,Hong Kong 1, Hong Kong 2, Seoul, Tokyo 1, Tokyo 2, Ho Chi Min City.

Rackfish CDN World

Slutligen så har vi en distribution som täcker stora delar av världen. Latinamerika är ofta styvmoderligt behandlat när det gäller CDN. Prestandaproblem och höga priser är några av anledningarna.

Oceanien är ett annat lite område som ställer lite speciella krav. Om man har kunder i Australien eller Nya Zeeland så är CDN ett måste! Eftersom denna del av världen är så långt borta blir det långsamt med servrar i USA eller Europa. Det tar helt enkelt lång tid för ljuset i fiberoptiken att komma fram genom långa havskablar.

Ytterligare några dyrare destinationer i Asien är adderat i denna distribution.

Stockholm 1, Stockholm 2, Malmö, Göteborg, Karlskrona, Helsingborg, Kungälv.

Bryssel, Dublin, Berlin, Aten 1, Aten 2, Lissabon, Madrid, Paris, London 1, London 2, London 3, Amsterdam 1, Amsterdam 2, Bucharest, Antwerpen, Frankfurt, Milano 1, Milano 2, Paris, Wien, Amstelveen.

Salt Lake City, Seattle 1, Seattle 2, Arlington, San Jose, Chicago, Provo, Santa Clara, Newark, Dallas 1, Dallas 2, Ashburn, Houston, Miami, Atlanta 1, Atlanta 2, Washington DC, Sacramento, New York

Montreal, Toronto

Kiev, Odessa, Kharkov, Lvov, Moskva, Istanbul

Dubai, Singapore 1, Singapore 2,Hong Kong 1, Hong Kong 2, Seoul, Tokyo 1, Tokyo 2, Ho Chi Min City.

Taipei 1, Taipei 2, Jakarta

Sao Paulo, Campinas, Barueri, Buenos Aires, Bogota, Quaretaro

Sydney, Palmerston, Melbourne

cdn pop location