Nyheter och blogg

Molntjänster – ett bättre underhåll

Molntjänster – ett bättre underhåll

En punkt som skiljer olika tjänster åt är hur man hanterar underhåll. Såna här mail får man någon gång ibland för instanser som körs på Amazon Web Services

Molntjänster, cloudservrar utan tvingande omstarter. Bättre underhåll, högre kvalitet

Vad det i korthet går ut på är att Amazon skall utföra service på hårdvaran eller själva grundsystemet där servern körs. När man gör det så kommer servern bootas om. Inga konstigheter egentligen – men det finns bättre sätt sedan många år!

I vår plattform så utför vi självklart också olika typer av underhåll. Det är hårdvara som pensioneras och byts ut, det är delar på servrar som byts och vi uppdaterar såväl nätverksinfrastruktur, som virtualisering och lagringsnätverk.

Vi låter det dock inte påverka våra kunders drift och vi kräver ingen insats från våra kunder. Vi informerar inte ens om det – eftersom våra kunder inte märker av det.

Våra system kan automatiskt eller manuellt flytta laster (=kundservrar) mellan all vår tillgängliga kapacitet. I detta fall skulle vi ha markerat servern eller servrarna för ”underhåll” och då skulle samtliga kundmaskiner automatiskt ha migrerats till utrustning som inte är påverkad. Ett bättre underhåll som inte påverkar våra kunder.

Denna teknik är fantastisk! Den gör också att våra resurser automatiskt balanseras – så om lasten plötsligt börjar stiga i någon del så balanseras det om automatiskt för att garantera bra prestanda för alla kunder.

Eftersom vi kombinerar detta med att alltid ha överkapacitet så behöver vi aldrig ”stjäla prestanda” från en kund för att ge det till en annan. Detta är vanligare än man tror – och det inte kvalitets hosting! 

Fördelar som kund på vår molntjänst

  • Pålitlig och konsistent prestanda
  • Färre omstarter
  • Oberoende av hårdvara (trasig hårdvara, underhåll på hårdvara)
  • Virtualisering som klarar underhåll av värd operativ utan att störa gäster.
  • Högre kvalitet
  • Lägre behov av redundans i form av flera servrar

Ring oss och diskutera dina behov av servrar – och hur vi kan ge en riktigt hög kvalitet.

virutalisering av molntjänster