Nyheter och blogg

Google: Bättre prestanda och sökresultat med Rackfish

Google: Bättre prestanda och sökresultat med Rackfish

Dagens Analys har publicerat en artikel om prestandans inverkan på sökresultaten hos Google, och detta är en ofta förbisedd resurs som vi hjälper kunder med.

Artikeln ”Så här snabbt måste din sida ladda för att ranka högre på Google” nämner att sidor som finns på förstadian laddar i snitt på 1.19 sekunder och tiden till första byte ska vara under 0,6s.

Skillnaden mellan en plats på förstasidan och andra i Googles sökresultat är naturligtvis mycket stor för att driva affärer till webbsidan, och många förbiser detta – men lägger möda på alla andra detaljer för att driva trafik.

Varje site är unik, så generella råd är svåra att ge, men vi kan hjälpa er med underlag för vad som kan förbättras.

Prestandahöjande tjänster för bättre sökresultat

– Analys, hur står sig er sida egentligen? Ring 08-425018018 och fråga efter Johan så tar vi en titt!
Snabb hosting – Högsta kvalitet på alla komponenter, och ingen överbokning leder till bättre resultat.
– Uppgradering till ett snabbt webbhotell
Egen server för bästa prestanda och kontroll.

Hosting är ofta förbisett, många webbplatser underpresterar på grund av dålig drift. Trots stora summor investerade i att bygga en webbsida och kanske stora summor i annonser för att driva trafik till webbsidan så vill man spara på leverans av den. När annonser leder till en sida som är långsam så förlorar man besökare och affärer.

Läs artikeln på Dagens Analys och kontakta sen oss så kan vi diskutera vad man kan göra!

Är du osäker på vad ni behöver, låt oss testa er webbplats prestanda och ge ett omdöme. Ännu bättre är att vi testar er webbplats prestanda under en tid, kanske den har väldigt varierande prestanda när det är högt och lågt tryck på servern vilket påverkar ert sökrresultat. Ofta hittar vi trånga sektorer och kan arbeta tillsammans med era utvecklare för att förbättra prestanda i både webbsidans uppbyggnad (webb-byrån eller utvecklarnas område) och dess drift.