Nyheter och blogg

Kulturnatten flyttar hem från AWS på Irland

Kulturnatten flyttar hem från AWS på Irland

Uppsala kommun arrangerar varje år “KulturNatten Uppsala” som är Sveriges största kulturnatt, sett till antalet programpunkter. Ur driftsperspektiv är evenemanget en utmaning då den officiella webbsidan under 363 dagar strax inför och under evenemanget har en liten belastning för att under 2 dygn få väldigt mycket besök, vilket ställer helt andra krav på driftslösningen.

Läs mer på Breakit: ”Utmaning: 100 till 100 000 sajtbesökare på några timmar – utan att krascha” för en mer översiktlig beskrivning av projektet, eller fortsätt här för mer tekniskt inriktad information.

Kulturnatten flyttade driften från Amazon AWS till Rackfish under 2017 och kunde då göra en intressant jämförelse på hur vår plattform står sig i jämförelse. Tydligt resultat var att en ensam Rackfish-server levererade över 50% bättre prestanda i genomsnitt för besökarna, trots att antalet besök ökade med 36%.

Serverkonfiguration på Amazon AWS respektive Rackfish:

Amazon Web Services

ELB – Elastic Load Balancer

5 servrar för siten – EC3 m4.large

(2vcpu, 8GB RAM)

1 server för databasen
(Amazon RDS på m4.large)

Totalt 7 servrar

Management av tredjepart.

Rackfish Standard server

1 Rackfish server

(10 vcpu, 8GB RAM)

High availability

(hög tillgänglighet på servern med automatiskt återstart vid serverfel)

Minskat från 7 till 1 server!

  • Managed Services, fullskötsel
  • Last-testning och optimering
  • Rackfish SLA C (24/7 övervakning och inställelse vid fel)

Siffrorna visar på en kraftig förbättring av upplevelse för besökare när man bytte driftsleverantör till Rackfish. Dessa förbättringar bedömer vi delvis består i lägre fördröjning (latens) i nätet, vår snabba virtualisering från marknadsledande VMware och den specifika skillnaden att Rackfish reserverar resurser och har ledig kapacitet för driftstoppar så det aldrig blir “trångt på servern” på grund av “stökiga grannar”.

Webbplatsen för 2017 års kulturnatt var i stora drag densamma som föregående år, även om ändringar, uppdateringar av versioner naturligtvis kan spela in för prestandaförbättringen. Webbplatsen är byggd på WordPress av Krokedil på uppdrag av Destination Uppsala AB, ett kommunalt bolag som bland annat arbetar med projektledning av publika evenemang på uppdrag av Uppsala kommun.

Besöksstatistik

Antalet sidvisningar vi levererad ökade med 36.93% från 366 tusen till dryga 500 tusen under kampanjperioden, och detta levererades av en ensam server på Rackfish istället för lastbalanserare och 6 servrar i Amazons moln AWS.

Prestanda under månaden, enl Google Analytics
Genomsnittlig sidinläsningstid: – 52.11% bättre med Rackfish vs AWS
Genomsnittlig omdirigeringstid: -71.73% bättre med Rackfish vs AWS
Genomsnittlig serveranslutningstid: 50.43% bättre med Rackfish vs AWS
Genomsnittlig serversvarstid: -63.47% bättre med Rackfish vs AWS
Genomsnittlig sidhämtningstid: -35.46% bättre med Rackfish vs AWS

Läs mer om Kulturnatten
Läs mer om Destination Uppsala
Läs mer om webbutvecklarna på Krokedil

kulturnatten aws molnserver till rackfish