Nyheter och blogg

Video-omkodning för Streamio

Video-omkodning för Streamio

Projektbeskrivning

Sedan Rackfish förvärvade video-streamingtjänsten och online video-plattformen Streamio har vi arbetat på att förbättra teknologin som levererar tjänsterna.

När vi pratade med kunderna förstod vi att video-omkodningen var otillräcklig under under de mest belastade timmarna, så vi började gräva i det. Streamio var vid förvärvstidpunkten baserat på Amazon AWS-tjänster och var byggt på ett skalbart sätt för att hantera stora arbetsbelastningar men grundprestandan var inte tillräckligt bra.

Rackfish arbetar med ett stort utbud av leverantörer utanför så AWS var inte okänt för oss. Vi har tidigare använt AWS för ”hybridmolns” lösningar där vi har använt en kombination av vår egen serverkapacitet med Amazon Web Services (AWS). Vi valde också att gå vidare på den vägen med  Streamio Omkodning Kluster.

Video-omkodningslösning från Rackfish

Första steget var att anpassa serverns implementeringsteknik som används på Streamio så att den kan arbeta med Rackfish vmware-baserade-tjänster för att kunna distribuera servrar både på AWS och på Rackfish datacenter. Efter detta valde vi att stänga ner den AWS baserade systemservern och distribuera ett större antal snabbare servrar i vårt eget datacenter. Bortsett från att få en jättestor prestandaökning på 183% fick vi bättre upptid tack vare tekniker som ”hög tillgänglighet” som automatiskt startar om när någon server går ner och DRS som säkerställer att lasten är idealt fördelad över klustret.

På AWS såg vi ibland problem med att CPU stjäl, kortfattat betyder det att när andra kunders maskiner börjar använda ”vår” CPU tid, Amazon reserverar inte kapacitet exklusivt som Rackfish gör, vilket kräver omstarter för att kunna ”stjäla tillbaka det” – vilket inte är optimalt för maskiner som kämpar för CPU-tid som till exempel video-omkodning.

Eftersom Rackfish både reserverar kapacitet och aldrig överbokar eller överlevererar vår CPU, minne eller bandbredd vet vi att maskinerna nu kommer att ha all kapacitet som är tillägnad dem vilket gör prestandan mer förutsägbart.

Med prestandatjänster och fler parallella maskiner har vi skapat en nytt video-omkodningskluster som kommer ta oss vidare och förse en snabb video-omkodning under en lång tid. Nästa steg kommer att vara en automatisk skalning av servrar där vi planerar att använda AWS som en dynamisk pool av resurser för toppar som gör det möjligt att installera ett mycket stort antal maskiner när det behövs och sedan stänga ner dem.

Läs mer om  Rackfish Managed Servers

Kund: Streamio Online Video Plattform

Projekt URL: https://www.streamio.com

Tjänster tillhandahållna: Servrar med underhåll och drift, Objektlagring, Enkodering, Videoleverans över Rackfish CDN