Nyheter och blogg

Skandia – Utanförskapets Pris – 2012

Skandia – Utanförskapets Pris – 2012

Projektbeskrivning

Projektinformation

En ledande bank och ett försäkringsbolag, Skandia, skapade tillsammans med Acne en kampanj för att beräkna ”priset på alienation”, kostnaden för barn som vid uppväxt alieneras av olika faktorer.

Klient:   Utanförskapets Pris

Byrån: Acne Reklam

Kampanjvärd: Facebook

Projekt-URL:  http://utanforskapetspris.se/

Tillhandahållnatjänster : Virtuella servrar