Nyheter och blogg

Förbättrad fakturering

Förbättrad fakturering

Informationen i denna post är fortfarande korrekt men mycket har hänt sedan den publicerades 2013 – läs mer om fakturor här.

Faktureringsperioder

Vi tar betalt för våra tjänster i förskott. En förbättring genomfördes redan tidigare då vi gick från att fakturera löpande under månaden till att automatisera faktureringen en gång i månaden. Vi fakturerar då alla abonnemang som påbörjas den andra månaden efter. Som exempel fakturerar vi den sista januari alla abonnemang som har startdatum under mars månad, med 30 dagars betalningstid.

Nya perioder

Från och med denna faktura “normaliserar” vi alla abonnemangsperioder till att ha startdatum den första i månaden. För vissa abonnemang är detta dock inte möjligt (exempelvis domäner som har ett specifikt startdatum vi inte kan påverka) och dessa kvarstår med sin ursprungliga abonnemangsperiod.

Detta innebär i klarhet att vi nu den 30:e november 2013 fakturerar alla perioder som påbörjas i januari. Perioder som löper från 1 januari – 1 februari faktureras då som vanligt. Löper den från 15 januari – 15 februari så kommer fakturan omfatta 15-januari till 1 februari, för att sedan nästa månad faktureras för hela februari månad.

Nya tjänster som beställts, exempelvis den 15 november, kommer att faktureras dels med en korrigeringsperiod 15 november till 1 december och dels för december och januari månad. Efter denna korrigering är abonnemanget ikapp och vid nästa fakturering är det hela februari som skickas ut.

E-postfaktura

Vi har sedan en tid möjlighet att skicka fakturor med e-post, post eller en kombination av de båda. Skicka ett mail till billing@rackfish.com för att ändra distributionssätt.

Faktureringskontakt

En annan nyhet är att vi kan ställa fakturan till ett annat företag, adress eller person via e-post eller post. Notera att vi är tvungna att ha avtal med den som är faktisk ägare av exempelvis en domän, men vi kan skicka fakturan till någon annan. Detta fråntar dock inte ägarens betalningsansvar, eller risken att utebliven betalning leder till avstängda tjänster.

Vi hoppas naturligtvis att du skall bli nöjd med dessa ändringar som är tänkt att förtydliga faktureringen, så att det i huvudsak blir månad för månad som kostnaderna redovisas. Även om du har kvartals- eller årsfakturering så blir det samma tydlighet med hela kalendermånader.

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor.

Ladda ner informationen på PDF här!