Ultralåg latens

Rackfish Live – Ultra Low Latency – levererar stabila strömmar till tittare med mycket låg fördröjning från en halv sekund och uppåt. Användningsområden är exempelvis auktioner, sportsbetting och interaktiva applikationer – för mobil och webbläsare.

Ultralåg latens = kortare fördröjning

Livestreaming har en fördröjning från det att kameran fångar upp händelsen till de når tittare. Vanligtvis är denna fördröjning mellan tjugo och fyrtio sekunder. Med låglatenslösningar blir fördröjningen kring 5 sekunder och med ultralåg latens typiskt mellan 0,5 och 2 sekunder.
Perfekt när man skall synka en ström mot verkligheten!
Ultralåg latens

Rackfish nät

Rackfish optimerar automatiskt all trafik över olika leverantörer och direktförbindelser vilket ger en kraftig förbättring av latens och paketförluster jämfört med traditionella nät
- särskilt viktigt för video.

HTML5

HTML5

Lösning baserad på moderna tekniker
som fungerar.

Livesänd till dator och mobil

Fungerar mobilt och i dator

Genom en kombination av tekniker levererar vi ultralåg latens som fungerar i olika enheter, med hög bildkvalitet.

Point-2-point

Länkar för överföring av videoströmmar med låg fördröjning och hög tillförlitlighet, exempelvis mellan länder. Redundanta lösningar för extra hög tillförligtlighet kan levereras.

In-Store TV

In-store TV

Streaming till butik, POS och liknande med anpassad hårdvara som alternativ till kostsam satellitdistribution när låg latens är viktig.

Ett urval av de kunder som använt Rackfish Live med ultralåg latens: