Här visas ett exempel på en Video On Demand från videoplattform Streamio by Rackfish

Här visas en testvideo som finns på Streamio plattformen.