1. Allmänt

Personuppgiftslagen (1998:204) trädde i kraft i oktober 1998 och gäller fullt ut från och med den 1 oktober 2001. Lagen ger dig som kund rätt information om behandling av personuppgifter. För behandling av personuppgifter krävs samtycke från dig. Rackfish AB (“Rackfish”), organisationsnummer 556614-3243, Box Uppsala Slott, Ingång A, 752 37 Uppsala, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar till Rackfish och dess dotterbolag.

2. Uppgifter och samtycke

Genom att fylla i webbformulär, registreringsuppgifter eller på annat sätt delge Rackfish personliga uppgifter så godkänner du därigenom nedanstående villkor för hantering av personuppgifter. Rackfish behandling av personuppgifterna används till att kunna fullgöra Rackfish åtaganden gentemot dig som användare av Rackfish tjänster samt till att upprätthålla en god kund- och registervård. Uppgifterna kan även komma att användas för kundanpassad information samt i övrigt marknadsföringssyfte. Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut för behandling till Rackfish samarbetspartners, i vissa fall även utanför EES-området, för att kunna tillhandahålla begärda tjänster eller för att i marknadsföringssyfte kunna erbjuda dig sina tjänster. Rackfish kan även komma att lämna ut eller helt lämna över personuppgifter samt register över dessa till tredje part om tredje part övertar Rackfish verksamhet delvis eller fullt ut.

Rackfish får behandla adekvata personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer eller annan uppgift för att fullfölja de tjänster som Rackfish skall utföra utan särskilt samtycke.

3. Om cookies

Den här webbsidan använder cookies. Om du vill veta mer gå till vår sida om cookies.