Personuppgifter & GDPR

Din integritet och säkerhet

Denna sida är en samling av det som är viktigt att veta för dig som kund till Rackfish. Observera att ingen information från Rackfish skall betraktas som juridiska råd för er verksamhet.

Rackfish värnar om våra kunders integritet och säkerhet. Med GDPR så ställs höga krav på transperens och här ska vi så tydligt som möjligt ge alla den information som krävs för att förstå hur vi arbetar med integritets och säkerhetsfrågor. Detta gäller såväl de frågor som blir aktuella när du som kund och personuppgiftsansvarig använder Rackfish som underbiträde för behandling av personuppgifter och de personuppgifter som Rackfish bearbetar in som Personuppgiftsansvarig, exempel vårt eget kunddata.

GDPR
Den 25:e Maj 2018 ersätter GDPR (General Data Protection Regulation) PuL (Personuppgiftslagen). Vi rekommenderar Datainspektionens sida för mer information.

Personuppgiftsansvarig, Personuppgiftsbiträde och Biträdesavtal
Här hittar du information om roller och personuppgiftsbiträdesavtal.

Säkerhet

Rackfish har ansvaret för de tekniska och organisatoriska säkerhetåtgärderna kring våra system och program. Hur detta är utformat varierar beroende på om Rackfish levererar en tjänst eller Infrastruktur och regleras i mer detalj i dessa avtal.
Här informerar vi mer om säkerhetsåtgärder på Rackfish:

IT-säkerhetspolicy: Svenska
IT-användarpolicy: Svenska

Integritetspolicy
Här hittar du vår integritetspolicy!

Aktuell status
Rackfish har som absolut mål att erbjuda den högsta tänkbara kvaliteten och tillgängligheten i våra system. På http://rackfishstatus.com finns aktuell information om planerade åtgärder och oplanerade störningar. Denna information hämtas från @rackfishing på Twitter som också går att prenumerera på. Alla statussystem är helt frikopplade från Rackfish tekniska infrastruktur för att fungera även om det finns en störning i vår infrastruktur.
Det går även att prenumerera på störningsmeddelanden via e-post eller sms på http://rackfishstatus.com

Incidenter
Vi har skapat interna rutiner för att hantera incidenter. Vi har även uppdaterat vårt system för att hantera en ny rapporteringsroll “Data breach contact” som i första hand skall informeras. I andra hand informerar vi vår huvudkontakt och i tredje hand VD.
Om ni vill ange en specifik kontakt för incidenter, maila in information till: moc.h1550388853sifkc1550388853ar@tr1550388853oppus1550388853

Cookies på rackfish.com och streamio.com
Rackfish använder cookies på våra olika webbsidor för att förbättra effektiviteten för dig som användare, utvärdera funktionalitet och användarvänlighet på webbsidorna. Såväl som effektiviteten i den marknadsföring vi har, som är en av anledningarna till att vi har publika webbsidor. På vår sida om cookies beskriver vi vad en cookie är, vilka cookies vi använder samt vad de används för. Alla besökare informeras om vår användning av cookies och får snabb tillgång till information om dem. Vilket börjar bli löjligt enligt vår mening eftersom varje webbsida har detta och de flesta bara rutinmässigt klickar bort det (eller använder program i webbläsaren som gör det automatiskt). Hur som helst är det lagstiftat, så vi hänger med! Vill du läsa med om de som vi använder kan du göra det här: Information om cookies på rackfish.com: Svenska | English
Information om cookies på streamio.com: Svenska | English

FRÅGETECKEN?
Har du frågor gällande detta – kontakta oss så skall vi försöka hjälpa er!