RTMP distribution 2021 -
behöver du fortsätta distribuera RTMP?

Möjligheterna att hantera RTMP krymper i takt med att Flash försvinner från webbläsare och andra slutanvändare, men i professionella sammanhang används RTMP i stor utsträckning och för de kunder som har system som bygger på RTMP behövs robust infrastruktur för distribution. Vi kan hjälpa till.

Rackfish tillhandahåller robusta alternativ för distribution av RTMP-strömmar på ny plattform för redundant distribution.

Varför Rackfish RTMP?

Rackfish RTMP distribution bygger på en redundant infrastruktur där inget lämnats åt slumpen. 

RTMP ingestion / videoinmatning

Den enklaste lösningen är att minst en, gärna två för redundans, RTMP-ström skickas till våra ingest-servrar. Vi har möjlighet att ta emot över internet och kan för den som vill ha extra kontroll styra inmatningen via olika leverantörer för ökad säkerhet. Vi kan även ta emot dedikerade anslutningar för in- eller utmatning av redan enkoderad RTMP eller video som skall enkoderas.

Behandling av videoströmmar

Vi arbetar med flera olika mediaservrar, bland andra Wowza och Flussonic för att hantera signalerna. Detta ger stora möjligheter till anpassning och speciallösningar. Vi har även lösningar för hårdvaruenkodering där vi kan ta emot och lämna av exempelvis SDI.

RTMP Distribution

I grundtjänsten erbjuder vi distribution från vårt RTMP kluster med anslutning till vårt backbone som sänder till destinationerna. Tack vare vår helautomatiska intelligent routing-plattform från Noction så övervakas och optimeras trafiken hela vägen fram (exempelvis till ett mottagande företag).

Målgruppsanpassning

För speciella marknader eller stora volymer mot specifika geografiska områden finns möjligheten att sätta upp lokala points-of-precense med hög kapacitet och bästa tillförlitlighet. Vi kan ta emot ett stort antal format och anpassa i hård- eller mjukvara till RTMP. Vi har redundant utrustning för att hantera SDI och fiberanslutningar.

live-streaming video

Vad är RTMP?

RTMP står för Real-Time Messaging Protocol och är ett protokoll som framförallt används för att distribuera video (men även ljud och data), ursprungligen i Macromedia / Adobe Flash. RTMP är stabilt, snabbt och kan leverera video med låg fördröjning (även kallat låg-latens, low-latency) där fördröjning under en sekund är möjligt, vilket skall jämföras med exempelvis det modernare HLS där fördröjningen oftast mäts i tiotals sekunder och uppåt en minut.

RTMP mottagare

Vilka kan använda RTMP?

RTMP är en öppen specifikation som inte kräver Flash. Stabilitet och låg latens gör att den kommit att användas i hög utsträckning för att leverera video till nätet (ingest) och distribuera mellan utrustning. De flesta streaming-förberedda kameror, programvaror och liknande kan leverera RTMP. Rackfish Live, Streamio Live, Rackfish RTMP-distribution är produkter från Rackfish som stöjder RTMP.

RTMP webbläsare

Streaming till slutanvändare?

Stödet för RTMP i webbläsare försvinner snabbt i takt med att Flash, som krävs för att webbläsaren skall kunna hämta video, förlorar stöd. I de fall det finns stöd så krävs ofta aktiva åtgärder (ladda ner plugin, starta plugin) för att det skall fungera så denna typ av användning är inte längre att rekommendera.