Om Rackfish

 

Bolaget

Rackfish AB, 556614-3243, bedriver driftsverksamhet och är ett helägt dotterbolag till Phosworks AB. Rackfish sitter i samma anrika byggnad som moderbolaget,
Uppsala slott men på en egen våning. Då vi arbetar med många branschkollegor till vårt moderbolag har vi sedan starten haft som högsta prioritet att aldrig blanda samman dessa intressen. På Rackfish är vårt fokus att leverera för slutkunden, oavsett om det är en tidning, webbshop eller kampanj är målet att leverera tillförlitlighet och prestanda.

Historia

Sedan 1995 har vi haft kunder vars drift vi ansvarat för. Det började enkelt med en server på en hylla, och har i dag växt till två driftsenheter i Stockholm och Uppsala. Diskussionerna att separara driften började 1998 men först 2004 blev Rackfish ett eget bolag. Nästa steg togs 2009 när vi bytte namn och profil på bolaget för att ytterligare markera självständigheten från moderbolaget. 2017 har vi tagit ytterligare ett steg till att bli självständiga och har flyttat från kontorslandskapet hos vårt moderbolag till kontor på egen våning i Uppsala slott. Vi har även ett säljkontor i Stockholm på Vasasgatan 7.

Rackfish-hosting-Uppsala-slott

Organisation

Inom Rackfish har vi enbart personal som arbetar direkt med kundjobb. Vi har automatiserat den mesta administrationen och lagt ut arbete som inte är en del av kärnverksamheten – att leverera driftstjänster. En annan bärande idé har varit att satsa på hög kvalitet och driftssäkerhet. Detta är förvisso dyrare men leder till nöjdare kunder och mindre support. Med totalt över 500 kunder klarar vi fortfarande att hålla mycket hög servicenivå och snabba svarstider trots en liten organisation.

Kapacitet

Vi har kapacitet att leverera små och stora webbplatser. Våra kunder är ofta internationella och där vår egen kapacitet inte riktigt förslår (vi finns ju trots allt ”bara” i Sverige) så samarbetar vi med utvalda leverantörer. Ett exempel på detta är vårt CDN där vi tillsammans med en lång rad andra företag vi samarbetar med kan leverera trafik på hundratals platser över hela världen. Vi bygger ibland hybridlösningar där vår höga kvalitet kompletteras med enklare molntjänster för kapacitet eller närhet till slutkund och så vidare. Bland våra kunder finns några av världens riktigt stora varumärken och vi har ansvarat för webbplatser och kampanjer där trafiken varit omfattande och spridd över hela världen.

Ägare och Styrelse

Rackfish AB ägs till 100% av
Phosworks AB. I styrelsen sitter Johan Olde (VD Rackfish), Ola Diös (VD Phosworks) och Samuel Green (CTO Phosworks). Styrelsen representerar huvudägarna till Phosworks AB.

Så här kan du nå oss

Telefon:

Ledning & Försäljning: 08-42501818 | Support & Drift: 018-181800

Twitter:

Driftstatus och information som rör kundtjänster.

Aktuell status: @rackfishing